We're on call 24/7

087-100-6662

Operating Hours

Mon - Fri 08:00 - 20:00

Write To Us

underloof@gmail.com

GREEN ROOF

about

บริษัท กรีนรูฟ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทส่งออก ผลไม้สดและผักสด โดยก่อตั้งขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี พร้อมบุคคลากรที่มีประสบการณ์และใส่ใจการทำงานในทุกขั้นตอนการผลิต สินค้าของเรามุ้งเน้น ความสดใหม่ สะอาด และรสชาติดี เพื่อตอบสนองตามนโยบาย“Greenroof Greenlife”

 

Green roof Design Company Limited is an exporting company for Fresh fruit and Vegetable. We have been accumulating our experiences for more than 25 years. With our dedicated and experienced staff are neatly for every process of production. We collect only fresh, hygiene and tasty fruit and vegetable for our customer as for our philosophy of “GREEN ROOF GREEN LIFE”

1990 – 1993

อาหารหลัก 5 หมู่ ผลไม้เป็นหนึ่งในความจำเป็นพื้นฐานที่ร่างกายต้องได้รับหรือกินทุกวัน เพราะผลไม้นอกจากจะประกอบไปด้วยสารอาหารชนิดต่างๆ มากมายแล้ว ยังประกอบไปด้วยน้ำร้อยละ 60 ถึง 95 โดยคุณเดชชัย มีใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของอาหารหลักจึงเริ่มดำเนินธุรกิจ จากการขายปลีก และขายส่ง จากตลาดขนาดเล็ก แล้วเริ่มเล็งเห็น “โอกาส” ในการพัฒนาการขายไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นโดยการขยายมาเป็นผู้ขายส่ง ในตลาดสี่มุมเมือง โดยใช้ชื่อร้าน เด่น66 เพื่อเพิ่ม”โอกาส”ในการขยายธุรกิจให้กว้างและมากขึ้น โดยเริ่มรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรจากแหล่งที่ได้มาตราฐาน มากกว่า 10,000 ไร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในหลายปีที่ผ่านมาเราได้พยายามช่วยเหลือเกษตรกรทางภาคใต้ด้วยการรับซื้อผลไม้ จนเกิดโครงการลองกองช่วยชาวใต้ ส่งของให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นโรงเรีนนราชินีบน บริษัททรูคอเปอร์เรชั่น โดยใช้ชื่อร้าน เด่น 66

 

1993 – 2010

คุณเดชชัยได้ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ โดยทำฟาร์มผลไม้ของตัวเองในจังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ในปี……. มีผลไม้หลากหลายชนิดเช่น มะม่วง ลำไย คุณเดชชัย เริ่มศึกษาและพัฒนาการผลิตผลไม้ ให้ได้มาตราฐาน มีความสะอาด และได้ผลผลิตที่ดี ความพยายามตลอดหลายสิบปีทำให้ ร้านภายใต้ชื่อเด่น 66 มีผลผลิตจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องย้ายมาเป็นผู้ส่งภายในตลาดไท และเพิ่มจำนวนร้านค้าส่งเป็น 2 ร้าน จากรากฐานของเกษตรกรที่เป็นผู้ขายที่ดีให้กับเรามาโดยตลอด ทำให้ร้าน เด่น66 มีสินค้าขายส่งตลอดทั้งปี ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่สิ้นสุด และประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 25 ปี ได้ถูกสืบทอดต่อรุ่นลูก ปัจจุบันร้านเด่น 66 ดูแลและจัดการโดยลูกชาย 2 คน ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายาม จึงทำให้เกิดบริษัท กรีนรูฟดีไซน์ จำกัด

 

2010-2014

บริษัท กรีนรูฟ ดีไซน์ จำกัด เริ่มจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ ….. โดยมีแนวคิดที่เห็น”โอกาส”ในการขยายธุรกิจการขายปลีกและขายส่งสินค้าประเภทผลไม้สดไปยังผู้บริโภคในต่างประเทศ เพื่อยกระดับมูลค่าของผลไม้ไทยและช่วยเหลือชาวเกษตรกรจึง ทำให้เกิดธุรกิจส่งออกผลไม้ บริษัท กรีนรูฟ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทส่งออกผลไม้หลากหลายชนิดจากฟาร์มผลิตที่มีคุณภาพ บริษัท มีความพยายามพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลไม้ ให้มีความสดใหม่ และได้คุณภาพอยู่เสมอมา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลไม้ที่ สดใหม่ สะอาด และรสชาติดี ภายใต้นโยบายที่ว่า “ Greenroof Greenlife“