ขั้นตอนการผลิต ทุเรียน

สินค้าของเรา มีใบรับรองระบบคุณภาพ GAP ของชาวเกษตร และทำกระบวนการต่างๆตามมาตราฐานการส่งออกของแต่ละประเทศ โดยโรงงานที่มีใบรับรองคุณภาพ จากกรมวิชาการเกษตร

b1

บรรจุภัณท์

บรรจุภัณท์เป็น กล่องกระดาษหรือตระกร้าตามมาตราฐานสากลและข้อกำหนดการนำเข้าของแต่ละ ประเทศ ขนาดและน้ำหนักของกล่องเป็นไปตามมาตราฐานกำหนด ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะบรรจุลง ด้วยน้ำหนักที่แตกต่างกันตามแต่มาตราฐานหรือความต้องการของลูกค้า

b2

ผลไม้

บรรจุตามมาตราฐานสากลและข้อกำหนดการนำเข้าของแต่ละประเทศ แยกตามชนิดของผลไม้ เช่น มะม่วง จะมีการใช้ โฟมตะข่ายในการห่อแต่ละลูก เพื่อป้องกันการเสียหาย และใช้โฟมแผ่นทำการ ปิดหน้าหรือไม่ปิดหน้ากล่องก็ได้ตามลูกค้าต้องการ

b3

การขนส่ง

ใช้รถบรรทุกบรรจุไปยังจุดส่งต่อ รถบรรทุกที่มีลักษณะปิดตามมาตราฐาน เพื่อลดโอกาสที่ผลไม้ บอบช้ำเสียหายในระหว่างการขนส่ง โดยบริษัทผู้มีประสบการณ์และชำนาญ ด้วยการดูแลสินค้า ตามขั้นตอนเป็นอย่างดีก่อนถึงมือลูกค้าเสมอ

ข้อดีของรถบรรทุกที่มีการปิด

  • สามารถจัดเรียงบรรจุภัณฑ์บนรถบรรทุกได้ง่ายและประหยัด
  • สามารถจัดเรียงแบบซ้อนในแนวเดียวกัน หรือจัดเรียงวางแบบไขว้กัน
  • มีพื้นที่รองรับได้มาก
  • ลดการเสียหายของสินค้า
  • ป้องกันสภาพอากาศที่ทำให้สินค้าเสียหาย เช่น ฝน
b4

ราคาและปริมาณ

อย่างที่ทราบกันดีผลไม้สด ภายในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิด หลายประเภท และหลายภูมิภาค ราคาสินค้าและปริมาณ ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญคือ สภาพสิ่งแวดล้อม วิธีการดูแล สภาพอากาศใน แต่ละภูมิภาค และระยะทางในการขนส่ง มีผลอย่างมากที่ทำให้ราคาและปริมาณของสินค้าแตกต่าง กันแม้จะเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมาก เป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ทำให้ ราคาและปริมาณควบคุมได้ยากและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งผันผวน ราคาและปริมาณสินค้านั้นจึง ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้านและช่วงฤดูกาลของสินค้านั่นเอง